Szabadalmi bejelentés külföldi kiterjesztése

Közvetlen nemzeti bejelentés külföldön:

A szabadalmi bejelentések külföldi kiterjesztésére a Párizsi Uniós Egyezmény 12 hónap határidőt biztosít. Ennek kapcsán az az egyik fő kérdés, hogy ennyi idő alatt mennyire lehet eldönteni, hogy mely országban, illetve régióban van szükség a jogok bejegyeztetésére. Ez az idő, figyelembevéve az általános gazdasági törvényszerűségeket, általában nem elegendő annak eldöntésére, hogy hol kellene nemzeti bejelentést tenni, mert egy adott régió vagy célpiac kapcsán gyakran még nem érkeznek meg a megfelelő visszajelzések.

Kiterjesztés a PCT eljárás igénybevételével:

Többek között ennek az eljárásnak az egyszerűsítésére jött létre a Szabadalmi Együttműködési Egyezmény (PCT), amely a bejelentő számára biztosítja, hogy a szabadalmi bejelentés kiterjesztése esetén annak eldöntését, hogy konkrétan mely országokra, vagy régiókra vonatkozóan szeretné kiterjeszteni a bejelentést, az elsőbbségtől számított 12. hónapról időben kitolja az egyes PCT tagállamok, illetve régiók által biztosított 30. illetve 31. hónapig (Egyes országokban, régiókban eltérő a végső határidő). A PCT bejelentés a fentiek mellett még egy kutatási jelentést is biztosít a bejelentő számára, amely segít a találmány védési esélyeinek a felmérésében.

A témára vonatkozó PCT bejelentés benyújtása az elsőbbség (priority) megtartásával az elsőbbségtől számított 12 hónapon belül lehetséges. Az elsőbbség igénylése nélkül még a magyar, vagy más országbeli bejelentés közzététele előtt (18. hónap) lehetséges PCT bejelentést tenni. Ezt akkor célszerű megtenni, ha a jogvédelemre szükség van, és a találmány nem került valamilyen módon nyilvánosságra.

A PCT eljárás folytatásaként, legkésőbb a bejelentés elsőbbségétől számított 30., illetve 31. hónapon belül szükség van a nemzeti, illetve regionális eljárások megindítására.

Kiterjesztés az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) alapján

A PCT eljárás folytatásaként, vagy a magyar elsőbbség alapján 12 hónapon belül illetve szabadalmak esetében közvetlenül is lehetőség van a témára vonatkozó európai szabadalmi bejelentés benyújtására. Ekkor az ügyben eljáró Európai Szabadalmi Hivatal folytatja le a továbbiakban a szabadalmazási eljárást, és hoz döntést az európai szabadalom megadása kapcsán.

A megadott európai szabadalmat a megadás meghirdetését követően az EPC egyes tagállamaiban „hatályosítani” kell. Ezt követően az európai szabadalmat, mint nemzeti szabadalmakat kell fenntartani, az egyes országokra vonatkozó speciális szabályok szerint.

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017