Közvetlen nemzeti bejelentés külföldön

Az iparjogvédelmi jogok külföldi kiterjesztésére a Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) alapján, melynek Magyarország is tagja, közvetlenül lehet nemzeti bejelentést tenni az Egyezmény országaiban a bejelentés elsőbbségétől számított bizonyos időn belül.

A PUE két fő alapelve, a viszonosság, és az egyenlő elbánás elve. Ennek alapján szabadalmak, illetve használati minták esetében az elsőbbségtől számított 12 hónapon belül, formatervezési minták, illetve védjegyek esetében a 6 hónapon belül van mód az elsőbbségi jogok közvetlen érvényesítésére a Párizsi Uniós Egyezmény bármely tagállamában.

Egy ilyen közvetlen kiterjesztés során a meghatározott időn belül be kell nyújtani a megfelelő hivatkozásokkal a külföldi bejelentést, és az eljárás lefolytatása az adott országon belüli képviselő közreműködésével, mint nemzeti eljárás történik. A PUE értelmében természetesen mód van arra is, hogy a bejelentő közvetlenül a PUE tagországaiban egyedileg tegyen bejelentést.

Minden Jog Fenntartva! - All Rights Reserved! - VTP © 2017